• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7

Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Η σελίδα αυτή περιέχει εκπαιδευτικό υλικό για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών του σχολείου μας.

Όσοι μαθητές δεν διαθέτουν εκτυπωτή θα μπορούν πλέον να παίρνουν τα φυλλάδια από το σχολείο δεδομένου ότι επικοινωνήσουν μαζί μας για την μέρα και ώρα που θα τα παραλάβουν.

Επαναληπτικές Ασκήσεις ανά μάθημα

Νεά Ελληνικά

Μαθηματικά

Φυσική

 

 

Εκδηλώσεις

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Τελετή Αποφοίτησης 2018-2019

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γυμνάσιο Φανερωμένης
Ουκκουλάρ 40, 6025, Λάρνακα
Τηλέφωνα: 24655992, 9934851
Τηλεομοιότυπο: 24664180
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pm-lar@schools.ac.cy