• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

ΣΕΑ

Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή (Σ.Ε.Α.)

Με βασική αρχή την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου, τις δυνατότητες και την ελευθερία της βούλησής του, η Σ.Ε.Α. προσπαθεί να βοηθήσει τους μαθητές και άλλους νέους:

  • Να γνωρίσουν εξελικτικά και να αποδεχτούν τον εαυτό τους με απώτερο στόχο να διαμορφώσουν υγιείς στάσεις ζωής.
  • Να αναπτύξουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους και να αποκτήσουν τα κα­τάλληλα εφόδια αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προσωπικών, οικογε­νειακών ή και κοινωνικών προβλημάτων της ζωής.
  • Να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον με στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική τους πρόοδο και εξέλιξη.
  • Να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν τη λή­ψη ορθολογιστικών αποφάσεων, είτε αυτές αφορούν εκπαιδευτικά/επαγγελ­ματικά είτε προσωπικά θέματα.
  • Να αναγνωρίσουν τις ατομικές τους δυνατότητες, ενδιαφέροντα, δεξιότητες και κλίσεις, να γνωρίσουν τη φύση και τις απαιτήσεις διαφόρων επαγγελμά­των, καθώς και τις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές εξελίξεις, ώστε να οδηγηθούν σε ορθές εκπαιδευτικές επιλογές