• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γυμνάσιο Φανερωμένης Λάρνακας
                    Οκκουλάρ 40
                    6025 Λάρνακα

Τηλέφωνα: 24812350

Τηλεομοιότυπο: 24664180

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pm-lar@schools.ac.cy

 

 

Εκδηλώσεις

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Τελετή Αποφοίτησης 2018-2019

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γυμνάσιο Φανερωμένης
Ουκκουλάρ 40, 6025, Λάρνακα
Τηλέφωνα: 24655992, 9934851
Τηλεομοιότυπο: 24664180
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pm-lar@schools.ac.cy