• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7

Ιστορικό Σχολείου

Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία Λάρνακας λειτούργησε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2014 - 2015 στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Παραγωγικότητας, υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Εργασίας. Τη σχολική χρονιά 2016-2017 το πρόγραμμα πέρασε στην επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και πιο συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα στεγάστηκε στο Κέντρο Παραγωγικότητας Λάρνακας μέχρι τη σχολική χρονιά 2017-2018 και από τη σχολική χρονιά 2018-2019 φιλοξενείται στο Γυμνάσιο Φανερωμένης. 

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε υλικό για κάθε σχολική χρονιά:

Εκδηλώσεις

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Τελετή Αποφοίτησης 2018-2019

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γυμνάσιο Φανερωμένης
Ουκκουλάρ 40, 6025, Λάρνακα
Τηλέφωνα: 24655992, 9934851
Τηλεομοιότυπο: 24664180
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pm-lar@schools.ac.cy